Uzņemšana 1.klasei

 

Uzņem audzēkņus 1. klasēs 2020./2021. mācību gadam 

Līdzi jāņem vecāku un bērna personu apliecinoši dokumenti. Uzziņas pa tālrunis 4807546
informācija par skolu mājas lapā
www.madonasvsk.lv

Skola piedāvā:

  • bezmaksas mācību grāmatas, darba burtnīcas,
  • brīvpusdienas,
  • logopēda, koriģējošās vingrošanas speciālista, sociāla pedagoga palīdzību,
  • LOK projekta “Sporto visa klase” nodarbības,
  • pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz 17.00, kuru laikā ir iespējams nodarboties ar floristiku un robotiku,
  • radošās domāšanas uz uzņēmējdarbības pamatus no 4.klases,
  • datorikas apguvi no 1.klases,
  • papildus mācību stundu angļu valodā.

 

Pielikumā1.kl. iesnieguma veidlapa

Iesniegumu aizpilda un atsūta uz skolas epastu. Šajā ārkārtas situācijā paraksts nav nepieciešams.

E-pasts: vidusskola@madona.lv