Uzņemšana 10. klasē

Uzņemšana 10. klasēs

 

Skola piedāvā apgūt 3 vidējās izglītības mācību virzienus:

  • Tehnikas virziens

Skolēniem, kuriem vairāk interesē tehnikas un tehnoloģiju joma, padziļinātai apguvei tiek piedāvāta programmēšana, fizika, bioloģija un angļu valoda.

  • Humanitārais virziens

Skolēniem, kuriem vairāk interesē valodas, sabiedrisko attiecību veidošana un radoša pašizpausme, padziļinātai apguvei tiek piedāvāta latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, sociālās zinātnes, kā arī dizains un tehnoloģijas.

  • Neklātienes virziens

Skolēniem, kuri izvēlēsies mācības neklātienes formā, padziļinātie mācību priekšmeti ir latviešu valoda un literatūra, angļu valoda un vēsture.

 

Virzieni

Iestājoties skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Informācija pa tālruni  64807546  (skolas administrācija)