Skolas iekšējie kārtības noteikumi

SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Iekšējās kārtības noteikumi nosaka Madonas pilsētas vidusskolas iekšējo kārtību, dienas režīmu,

izglītojamo pienākumus un tiesības, viņu drošību Vidusskolā un rīcību ekstremālās situācijās.