Mācību procesa organizēšanas kārtība

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA

Mācību procesa organizēšanas kārtība nosaka Madonas pilsētas vidusskolas mācību kārtību,

izglītojamo mācību darbs mājās, rakstu darbu pārbaudi un vērtēšanu.