Skolas dokumenti

Darbu un mācību procesu Madonas pilsētas vidusskolā, reglamentē vairāki dokumenti.

 

Vērtēšanas kārtība Nr. 1

Vērtēšanas kārtība Nr. 2 (jaunais saturs)