Skolas dokumenti

Darbu un mācību procesu Madonas pilsētas vidusskolā, reglamentē vairāki dokumenti.