Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

main-pic

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Pedagogi karjeras konsultanti:

Jolanta Pabērza, individuālās karjeras konsultācijas (pieteikšanās 108.kab.)

Kristīne Aizpurve, individuālās karjeras konsultācijas (pieteikšanās 115.kab., e-klasē)

 

Individuālās karjeras konsultācijas dod iespēju:

  •  labāk apzināties un izpētīt savas prasmes un intereses,
  •  saņemtu atbalstu ar karjeras izvēli saistītu lēmumu pieņemšanā,
  •  uzzināt, kur meklēt informāciju par tālākizglītību un darba iespējām,
  •  iegūt atbalstu karjeras plānošanā,
  •  saņemtu padomu CV un motivācijas vēstules izveidē.

Konsultācijas iespējams saņemt pirmdien, trešdien, ceturtdien, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

 

Materiāli pedagogiem un vecākiem

Karjeras pasākumi 2016./2017.m.g.

Karjeras pasākumi 2017./2018.m.g.

Karjeras pasākumi 2018./2019.m.g.

Karjeras pasākumi 2019./2020.m.g.

Karjeras pasākumi 2020./2021.m.g.