Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

main-pic

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Pedagogi karjeras konsultanti:

1.- 4. kl.  posmā –  Jolanta Pabērza

5. – 9. kl. posmā –  Kristīne Aizpurve, karjeras individuālās konsultācijas

10.- 12.kl. posmā –  Elita Kalniņa

 

Materiāli pedagogiem un vecākiem

Karjeras pasākumi 2016./2017.m.g.

Karjeras pasākumi 2017./2018.m.g.

Karjeras pasākumi 2018./2019.m.g.

Karjeras pasākumi 2019./2020.m.g.