Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

main-pic

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Ieviešanas laiks: 22.03.2017. – 31.12.2026.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Pedagogi karjeras konsultanti:

Kristīne Aizpurve, individuālās karjeras konsultācijas (saziņa e-klasē)

Evija Freivalde

Individuālās karjeras konsultācijas dod iespēju:

  •  labāk apzināties un izpētīt savas prasmes un intereses,
  •  saņemtu atbalstu ar karjeras izvēli saistītu lēmumu pieņemšanā,
  •  uzzināt, kur meklēt informāciju par tālākizglītību un darba iespējām,
  •  iegūt atbalstu karjeras plānošanā,
  •  saņemtu padomu CV un motivācijas vēstules izveidē.

 

Materiāli pedagogiem un vecākiem

IT gada aktivitātes karjeras attīstības atbalstam un noderīgi materiāli

Karjeras materiāli

Karjeras pasākumi 2016./2017.m.g.

Karjeras pasākumi 2017./2018.m.g.

Karjeras pasākumi 2018./2019.m.g.

Karjeras pasākumi 2019./2020.m.g.

Karjeras pasākumi 2020./2021.m.g.

Karjeras pasākumi 2021./2022.m.g.