Pedagogi

Uzvārds, vārds

Aizpurve Kristīne

Avišāns Edgars

Avišane Inga

Āboliņa Zanda

Babule Dina

Berķe Antra

Biķerniece Ilze

Broks Gunvars

Butlere Lidija

Calmāne Līga

Ceruka Jolanta

Cirvele Regīna

Cīrule Zanda

Čamane Ligita

Danieka Iveta

Dreimane Solvita

Elekse Inese

Gailuma Daiga

Grase Iveta

Grāvīte Inese

Groza Linda

Gusarova Elita

Gutāne Vera

Ikauniece Inese

Innus Mārīte

Jaudzems Juris

Jermacāne Linda

Kalupniece Lolita

Kaļinova Ilze

Kārkliņa Līga

Kļaviņa Linda

Krīgere Arnita

Kuzmina Inta

Kūriņa Jolanta

Ķevere Daiga

Labāne Veronika

Lazdupe Inita

Lāce Aleksandra

Ļitvina Jekaterina

Macipura Līvija

Melnupa Anita

Mozga Lilija

Ozdoba Līga

Ozola Inta

Pehlaka Ivanda

Pelse Vija

Pelše Inguna

Platača Anita

Radvilaviča Dace

Pulkstene Ruta

Riekstiņa Līga

Rikveilis Viesturs

Rumpīte Inta

Rūka Inita

Sausiņa Iveta

Smoča Inga

Sniedze Alla

Sniķe Indra

Sokolovs Mikus

Sovetova Arnita

Sprukule Sandra

Stangaine Valtra

Strode Laura

Strogova Svetlana

Šķēle Marika

Šķēle Santa

Šutka Irina

Tālzeme Līvija

Titovičs Anatolijs

Tomsone Dace

Trušele Rūta

Vīgante Varenīte

Vuškāns Dainis

Zauska Rudīte

Zujeva Ritma