Konsutlāciju grafiks

                                                                                                                                                      APSTIPRINĀTS

                                                                                                                 ar  Madonas pilsētas vidusskolas  direktora

                                                                                                               rīkojumu  Nr. MPV 1-14-05, 01.09.2017.

Mācību priekšmetu konsultāciju grafiks 2017./2018.m.g.

(Valdemāra bulvāris 6)

 

 

Uzvārds, vārds

Konsultācijas laiks

Telpa

1.      

Āboliņa Aiga

Pirmdien 14:30- 15:15, Otrdien14:30- 15:15

305.

2.      

Āboliņa Zanda

Pirmdien 14:30- 15:30, Otrdien 14:30- 15:30,

Trešdien 15.00-15.40 (p.d.rakstīšana)

126.

3.      

Aizpurve Kristīne

Trešdien 14:20- 15:00, Ceturtdien 13:30- 15:30

115.

4.      

Avišāns Edgars

Pirmdien 14:20- 15:10

105.

5.      

Balode Ausma

Trešdien 13:30- 14:40, Ceturtdien 14:20- 15:30

220.

6.      

Berķe Antra

Otrdien 13:30- 15:00, Trešdien 14:15- 15:30

316.

7.      

Butlere Lidija

Ceturtdien 13:30- 14:00

309.

8.      

Cīrule Zanda

Otrdien 13:30- 14:10, Trešdien 13:30- 15:00

322.

9.      

Danieka Iveta

Otrdien 14:10- 15:10, Piektdien 13:30- 14:30

314.

10.             

Deigele Marija

Pirmdien 14:20- 15:20, Trešdien 14:20- 15:35

Piektdien 8.10-8.45

227.

11.             

Dreimane Solvita

Pirmdien 14:00- 14:45, Otrdien 14:00- 14:45

302.

12.             

Elekse Inese

Otrdien 13:30- 15:00, Ceturtdien 15:00- 16:00

324.

13.             

Frīdvalde Dace

Pirmdien 14:20- 15:00(8.kl.), Otrdien 15:10- 15:50(12.kl.), Trešdien 14.20-15.00(10.kl.), Ceturtdien 15.10-15.50(11.kl.)

219.

14.             

Gailuma Daiga

Pirmdien 14:00- 14:30, Otrdien 14:00- 14:30

Trešdien 14.00-14.30

202.

15.             

Gora Zigfrīds

Piektdien 13.30-14.10

226.

16.             

Grudule Ingrīda

Pirmdien 14.10-15.10, Ceturtdien 14.10-15.10

221.

17.             

Gusarova Elita

Pirmdien 14:10- 15:10, Piektdien 13:30- 14:30

Sp.zāle

18.             

Indriksons Mārtiņš

Otrdien 14:20- 15:30

Sp.zāle

19.             

Innus Mārīte

Pirmdien 14:45- 15:30, Ceturtdien 14:45- 15:30

304.

20.             

Jaudzems Juris

Trešdien 13:30- 14:20, Ceturtdien 14:20- 15:15

110.

21.             

Jermacāne Linda

Otrdien 14:40- 15:25, Trešdien 14:40- 15:25

306.

22.             

Kalupniece Lolita

Piektdien 13:30- 14:10

102.

23.             

Kaļinova Ilze

Otrdien 13:30- 14:20, 15.10-15.25, Ceturtdien 15:10- 16:30

231.

24.             

Kārkliņa Līga

Trešdien 13:20- 14.20, Ceturtdien 13.20-14.20

229.

25.             

Krīgere Arnita

Otrdien 13.20-13.50

224.

26.             

Kurmīte Anda

Pirmdien 13:30- 14:20, Otrdien 13:30- 14:20

218.

27.             

Kūriņa Jolanta

Piektdien 13:30- 15:10

301.

28.             

Labāne Veronika

Trešdien 15.10-16.00, Ceturtdien 14.10-15.00

315.

29.             

Lāce Aleksandra

Pirmdien 14:10- 15:20, Trešdien 12:40- 13:30

230.

30.             

Lazdupe Inita

Pirmdien 14.10-15.10, Trešdien 14.10-15.10

225.

31.             

Muceniece Ināra

Pirmdien 14:10- 14:55, Trešdien 14:10- 14:55

104.

32.             

Pulkstene Ruta

Piektdien 14.30-16.00

204.

33.             

Ozdoba Līga

Trešdien 13:20- 15:10

222.

34.             

Pušmucāne Lida

 

308.

35.             

Riekstiņa Jolanta

Pirmdien 13:20- 14:30, Trešdien 13:20- 14:30

217.

36.             

Riekstiņa Līga

Pirmdien 13:20- 14:30, Trešdien 13:20- 14:30

201.

37.             

Rikveilis Viesturs

Pirmdien 13.30 – 14.10, Otrdien, Ceturtdien15.00 – 16.00

317.

38.             

Rūka Inita

Piektdien 14:20- 15:00

303.

39.             

Seikstule Inese

Piektdien 12:40- 14:04

203.

40.             

Smoča Inga

Pirmdien 12:40- 13:40, Trešdien 14:20- 15:20

311.

41.             

Solovjeva Sanita

Pirmdien 11:20- 11:50

116.

42.             

Stangaine Valtra

Trešdien 14:10- 15:30

226.

43.             

Stepanova Olga

Trešdien 15:00- 16:45

321.

44.             

Strode Inese

Trešdien 15.10-15.50

223.

45.             

Strode Laura

Pirmdien 13:30-14:30, Otrdien 14:20-14:50

223.

46.             

Šimkēviča Sandra

Trešdien 14.10-15.00, Ceturtdien 14.10-15.00

310.

47.             

Šķēle Santa

Trešdien 14:50- 15:40, Piektdien 14:30- 15:20

103.

48.             

Tālzeme Līvija

Trešdien 15:10- 16:20, Otrdien 14:15- 15:20

318.

49.             

Trušele Rūta

Otrdien 14:30- 15:30, Ceturtdien 15:05- 16:05

313.

50.             

Ūzuliņa Sintija

Trešdien 15:00- 15:40, Piektdien 14:10- 15:00

303.

51.             

Vīgante Varenīte

Pirmdien 13:30- 14:30, Ceturtdien 13:30- 15:30

319.

52.             

Vītoliņa Ināra

Pirmdien 13:30- 14:20, Otrdien 13:30- 15:10

320.

53.             

Voiniča Ija

Pirmdien 13:20-14:20, Ceturtdien 12:40- 13:40

111.

54.             

Voitiņa Anita

Pirmdien 14:35- 15:45, Ceturtdien 14:35- 15:45

101.

55.             

Vuškāns Dainis

Ceturtdien 14:20- 15:00, Otrdien 15:00- 15:40

Sp.zāle

56.             

Zauska Rudīte

Otrdien 14.10-14.50

115.

57.             

Ziņģītis Egils

Otrdien 15.00-15.35

Sp.zāle

58.             

Zujeva Ritma

Trešdien 13:25- 14:25, Ceturtdien 15:00- 16:15

312.

 

(Skolas iela 8, 10)

 

59.             

Babule Dina

Piektdien 13:30-14:50

Informāt.

60.             

Bērziņa Valda

Ceturtdien 7.40-8.05

11.

61.             

Broks Gunvars

Ceturtdien 15:05-17.00

Sp.zāle

62.             

Čamane Ligita

Trešdien 14:20-15:00, Ceturtdien 14:20-15:00,

Piektdien 13.30-14.10 (sākumskolā)

8.

63.             

Glaudāne Diāna

Ceturtdien 08:25-08:50, 13:30-14.00

13.

64.             

Grāvīte Inese

Pirmdien 15:00-15:30, Otrdien 15:00-15:40,

Ceturtdien 13:30-15:00

6.

65.             

Groza Linda

Trešdien 14:00-15:00, Ceturtdien 14:00-15:00

Sp. zāle

66.             

Ikauniece Inese

Piektdien 13:20-14:50

Sākumsk.

67.             

Jahimoviča Leontīna

Trešdien 13:30-14:55

7.

68.             

Klodāne Ruta

Trešdien 14:20-15:35, Ceturtdien 14:20-15:35

14.

69.             

Krištopāne Olga

Otrdien 14:20-15:40

5.

70.             

Kuzmina Inta

Trešdien 15:00-16:00, Ceturtdien 14:00-15:00

2.

71.             

Liepiņa Sandra

Pirmdien 13.30-14.20, Piektdien 13.30-14.20

4.

72.             

Ļaudaks Dins

Pirmdien 13:30-14:10

11.

73.             

Ļitvina Jekaterina

Pirmdien 13:30-16:00, Otrdien 15:00-16:00,

Trešdien 13.30-16.00

12.

74.             

Macipura Līvija

Ceturtdien 14:15-16.15

1.

75.             

Melnupa Anita

Pirmdien 14:15-15:15, Ceturtdien 14:15-15:25

9.

76.             

Mozga Lilija

Pirmdien 14:20-15:05, Ceturtdien 15:10-15:55

10.

77.             

Ozola Inta

Otrdien 15.10-16.00, Trešdien 15.00-16.15

13.

78.             

Platača Anita

Piektdien 12.40-14.10

Sākumsk.

79.             

Sausiņa Iveta

Piektdien 12:40-14:10

Sākumsk.

80.             

Sniedze Alla

Piektdien 12:40-14:10

Sākumsk.

81.             

Sniķe Indra

Trešdien 14:15-15:45

13.

82.             

Spridzāns Aloizs

Trešdien 15:05-16:00

4.

83.             

Strogova Svetlana

Pirmdien 15.00-15.40, Trešdien 15.00-15.30

11.

84.             

Šutka Irina

Pirmdien 14:10-15:50, Ceturtdien 14:10-15:10

3.

85.             

Titovičs Anatolijs

Piektdien 14:15-15:30

Mājturība

 

Krīgere

29251905