Konsutlāciju grafiks

  

   APSTIPRINĀTS

 ar  Madonas pilsētas vidusskolas  direktora

 rīkojumu  Nr. MPV 1-14/35, 03.09.2018.

 

Mācību priekšmetu konsultāciju grafiks 2018./2019.m.g.

(Valdemāra bulvāris 6)

 

 

Uzvārds, vārds

Konsultācijas    laiks

Telpa

1.

Āboliņa Zanda

Pirmdien 14:20-15:30,  Otrdien 14:20-15:00,    Trešdien 14:20-15:10

126.

2.

Aizpurve Kristīne

Otrdien 14:20-14:45,     Ceturtdien 13:20-15:20

115.

3.

Avišāns Edgars

Pirmdien 14:20-15:10

105.

4.

Balode Ausma

Pirmdien 14:10-15:10 (7.c,8.a), Trešdien 13:20-14:35 (5.a,6.a)

220.

5.

Berķe Antra

Pirmdien 13:25-14:10,    Trešdien 14:15-16:00

316.

6.

Bērziņa Valda

Ceturtdien 7:40-8:05

225.

7.

Broks Gunvars

Otrdien 13:30-14:10,       (Trešdien 15:05-16:05 Skolas ielā 10)

Sp. zāle

8.

Butlere Lidija

Pirmdien 13:20-13:50

224.

9.

Cīrule Zanda

Pirmdien 14:20-15:20,   Otrdien 13:20-14:35

322.

10.

Danieka Iveta

Otrdien 13:20-14:20,     Trešdien 13:20-14:40

314.

11.

Deigele Marija

Pirmdien 14:20-15:40,  Trešdien 15:10-16:10, Ceturtdien 14:20-15:00

227.

12.

Dolbe Aiva

Pirmdien 13:30-14:10,  Trešdien (skolas ielā 13:30-14:10),15:00-16:00

218.

13.

Dreimane Solvita

Piektdien 12:30-14:25

302.

14.

Elekse Inese

Otrdien 13:00-15:00,     Ceturtdien 13:30-15:00

324.

15.

Frīdvalde Dace

Pirmdien 14:20-15:10,   Trešdien 15:00-15:50, Ceturtdien 14.20-14.50

219.

16.

Gailuma Daiga

Piektdien 12:30-14:15

202.

17.

Gora Zigfrīds

Piektdien 14.10-14.40

226.

18.

Grāvīte Inese

Ceturtdien 14:15-14:45

224.

19.

Groza Linda

Piektdien 13:30-14:10

Sp. zāle

20.

Grudule Ingrīda

Pirmdien 14:20-15:20,   Trešdien 14:20-15:35

221.

21.

Gusarova Elita

Otrdien 13:40-14:10,      Ceturtdien 14:10-15:10

Sp. zāle

22.

Ikauniece Inese

Piektdien 12:30-14:15

201.

23.

Innus Mārīte

Trešdien 14:50-15:50,    Ceturtdien 14:50-15:45

304.

24.

Jaudzems Juris

Trešdien 15:30-16:30,    Ceturtdien 13:20-14:35

110.

25.

Jermacāne Linda

Piektdien 12:30-14:20

306.

26.

Kalupniece Lolita

Piektdien 12:30-14:30

102.

27.

Kaļinova Ilze

Pirmdien 15:00-14:20, 15.10-15.25,  Ceturtdien 15:10- 16:30

231.

28.

Kārkliņa Līga

Pirmdien 15:00- 16:15,  Trešdien 13:30-14:30

229.

29.

Krīgere Arnita

Otrdien 14:20-14:50

224.

30.

Kurmīte Anda

Pirmdien 13:30- 14:55, Ceturtdien 14:10- 15:00

218.

31.

Kuzmina Inta

Trešdien 14.10-15.00

309.

32.

Kūriņa Jolanta

Piektdien 13:20- 15:15

301.

33.

Labāne Veronika

Trešdien 13.30-15.10,

315.

34.

Lāce Aleksandra

Otrdien 14:20-15:00,   Ceturtdien 13:20- 15:20

230.

35.

Lazdupe Inita

Otrdien 14:10-16:05

225.

36.

Melnupa Anita

Ceturtdien 12:40-13:10,  (Piektdien 14.20-15.20 Skolas ielā)

229.

37.

Mozga Lilija

Ceturtdien 14:20-15:45

225.

38.

Muceniece Ināra

Piektdien 12:50-14:15

104.

39.

Pulkstene Ruta

Piektdien 12.30-14.30

204.

40.

Ozdoba Līga

Trešdien 14:20- 16:00

222.

41.

Rampāne Silvija

Ceturtdien 12.40-13.05

112.

42.

Riekstiņa Jolanta

Trešdien 13:20-15:20

217.

43.

Riekstiņa Līga

Pirmdien 12:30-14:30

305.

44.

Rikveilis Viesturs

Otrdien 13:30-14:20, Trešdien 13:30-14:20, Ceturtdien 13:30-14:10

317.

45.

Sausiņa Iveta

Piektdien 12:40-14:35

303.

46.

Seikstule Inese

Piektdien 12:30-14:10

203.

47.

Smoča Inga

Ceturtdien 14:20-16:15

311.

48.

Solovjeva Sanita

Otrdien 13:30-14:20

116.

49.

Stangaine Valtra

Trešdien 15:00-16:10

226.

50.

Stepanova Olga

Pirmdien 14:20-15:43,   Trešdien 14:20-15:43

321.

51.

Strode Inese

Pirmdien 14.20-14.50

223.

52.

Strode Brakovska Laura

Trešdien 15:00-16:15

Ceturtdien 15:00-16:00

223.

223.

53.

Šimkēviča Sandra

Ceturtdien 13:30-15:20

310.

54.

Šķēle Marika

Piektdien 13:20-13:45

112.

55.

Šķēle Santa

Piektdien 12:30-14:25

103.

56.

Šutka Irina

Ceturtdien 14:10-15:30

309.

57.

Tālzeme Līvija

Otrdien 14:20-15:00,       Trešdien 14:20-16:05

318.

58.

Trušele Rūta

Trešdien 14:15-15:15,      Ceturtdien 14:20-15:20

313.

59.

Ūzuliņa Sintija

Pirmdien 13:30-14:45,     Ceturtdien 12:40-13:55

124.

60.

Vīgante Varenīte

Otrdien 12:40-14:30,        Ceturtdien 13:30-14:30

319.

61.

Vītoliņa Ināra

Trešdien 13:30-15:40,      Ceturtdien 15:00-15:40

320.

62.

Voiniča Grīna Ija

Otrdien 11.50-13.20

111.

63.

Voitiņa Anita

Piektdien 12:30-14:10

101.

64.

Vuškāns Dainis

Pirmdien 14:20-15:20,   Trešdien 14:20-15:20

Sp.zāle

65.

Zauska Rudīte

Pirmdien 14:10-14:50

108.

66.

Ziņģītis Egils

Trešdien 14.10-14.50

Sp.zāle

67.

Zujeva Ritma

Pirmdien 13:20-14:00,   Ceturtdien 14:20-15:50

312.

 Krīgere 29251905

(Skolas iela 8,10)

 

Nr.

Uzvārds, vārds

Konsultāciju laiks

Telpa

1.

Babule Dina

Piektdiena 14.20 – 15.00

17.

2.

Čamane Ligita

Piektdiena 13.30 – 14.10

8.

3.

Dolbe Aiva

Trešdiena 14.20. – 15.00

4.

4.

Grāvīte Inese

Ceturtdiena 14.55 – 15.55,   Piektdiena 14.15 – 14.40

6.

5.

Groza Linda

Otrdiena 14.20 – 15.05

Sporta z.

6.

Jahimoviča Leontīna

Trešdiena 14.20 – 15.45

7.

7.

Kaļinova Ilze

Pirmdiena 15.00 – 16.00

2.

8.

Klodāne Ruta

Pirmdiena 14.20 – 15.55

14.

9.

Kuzmina Inta

Ceturtdiena 14.20. – 15.00

2.

10.

Ļitvina Jekaterina

Trešdiena 13.30 – 15.00,   Ceturtdiena 14.20 – 15.05

5.

11.

Macipura Līvija

Trešdiena 13.30 – 15.00

12.

12.

Melnupa Anita

Piektdiena 14.20 – 15.00

9.

13.

Mozga Lilija

Ceturtdiena 14.20 – 15.00

10.

14.

Ozola Inta

Trešdiena 14.20 – 15.30

13.

15.

Sniķe Indra

Otrdiena 14.20 – 14.45

13.

16.

Strogova Svetlana

Piektdiena 13.30 – 14.35

11.

17.

Šutka Irina

Pirmdiena 14.20 – 15.40

3.

18.

Titovičs Anatolijs

Otrdiena 14.20 – 15.10,   Trešdiena 14.20 – 15.10

Mājtur.11.

 Sniķe  27886878