Konsultāciju grafiks

Mācību priekšmetu konsultāciju grafiks 2020./2021.m.g.

 

 

Uzvārds, vārds

Diena

Sākums

Beigas

Telpa

1.

Aizpurve Kristīne

Pirmdiena

Ceturtdiena

13:30

14:20

14:50

15:00

116.

115.

2.

Avišāns Edgars

Otrdiena

13:30

14:20

110.

3.

Avišāne Inga

Trešdiena

Ceturtdiena

12:30

13: 20

13:55

14:20

111.

4.

Āboliņa Zanda

Otrdiena

Ceturtdiena

14:30

14:30

15:20

15:20

126.

5.

Babule Dina

Ceturtdiena

13:30

14:55

217.

6.

Balode Ausma

Pirmdiena

5.a, 5.b

Otrdiena

8.c, 9.c

13:20

14:10

14:30

15:20

220.

7.

Berķe Antra

Pirmdiena

Otrdiena

13:20

13:20

14:10

15:30

316.

8.

Broks Gunvars

Otrdiena

Ceturtdiena

14:00

14:20

15:10

16:00 

Halle-103.

9.

Butlere Lidija

Ceturtdiena

13:30

14:00

Stikla lab.

10.

Calmāne Līga

Pirmdiena

Ceturtdiena

13:30

14:20

15:00

15:40

219.

11.

Ceruka Jolanta

Piektdiena

11:40

13:10

Skolas iela 8

12.

Cīrule Zanda

Pirmdiena

14:10

16:10

322.

13.

Čamane Ligita

Pirmdiena

Piektdiena

13:30

12:40

14:30

14:20

302.

220.

14.

Danieka Iveta

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

14:10

13:20

13:20

14:50

14:20

14:20

314.

15.

Daugule Santa

Ceturtdiena

Piektdiena

11:50 

11:50

12:40

12:50

Skolas iela 8

16.

Deigele Marija

Pirmdiena 

14:20

15:30

227.

17.

Dreimane Solvita

Piektdiena

12:30

14:00

101.

18.

Elekse Inese

Pirmdiena

Ceturtdiena

14:20

14:20

15:30

15:30

324.

19.

Gailuma Daiga

Trešdiena

Piektdiena

14:10

13:40

14:55

14:30

Skolas iela 8

20.

Grāvīte Inese

Otrdiena

 

Trešdiena

13:20

15.00

13:30

14:15

15.35

14:30

315.

315.

324.

21.

Grudule Ingrīda

Pirmdiena

14:20

15:50

221.

22.

Gusarova Elita

Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

13:30

16:00

12:30

14:30

17:00

13:05

Mazā sporta zāle

Halle-103.

Skolas ielā 8

23.

Gutāne Vera

Pirmdiena 

5.c, 5.e

11.b

Trešdiena

7.c

13:30

15:10

14:00

14:10

15:50

14:40 

312.

24.

Henke Liene

Piektdiena

12:30

14:10

202.

25.

Ikauniece Inese

Piektdiena

11:40

13:20

Skolas iela 8

26.

Innus Mārīte

Pirmdiena

13:30

15:20

304.

27.

Jahimoviča Leontīna

Trešdiena

14:20

14:55

221.

28.

Jaudzems Juris

Trešdiena

Ceturtdiena

14:20

14:20

15:20

15:10

110.

29.

Jermacāne Linda

Otrdiena

13:45

14:00

Skolas iela 8

30.

Kalupniece Lolita

Piektdiena

12:30

14:10

102.

31.

Kaļinova Ilze

Pirmdiena

14:20

15:40

231.

32.

Kārkliņa Līga

Pirmdiena

Otrdiena

14:20

14:20

15:40

15:40

224.

33.

Kļaviņa Linda

Piektdiena

11:40

13:20

Skolas iela 8

34.

Krīgere Arnita

Ceturtdiena

11:50

12:25

Skolas iela 8

35.

Kurmīte Anda

Pirmdiena

Otrdiena

13:30

14:10

15:00

15:00

218.

36.

Kuzmina Inta

Otrdiena

Trešdiena

13:30

13:30

14:10

14:10

315.

37.

Kūriņa Jolanta

Trešdiena

13:30

15:20

301.

38.

Labāne Veronika

Trešdiena

14:20

15:00

315.

39.

Lazdupe Inita

Otrdiena

Trešdiena 

14:20

14:20

15:40

15:40

225.

40.

Lāce Aleksandra

Pirmdiena

Trešdiena

13:30

13:30

14:30

14:35

230.

41.

Ļitvina Jekaterina

Otrdiena

9.a

Piektdiena

7.b

14:20

13:30

15:00

14:10

221. 

319. 

42.

Macipura Līvija

Otrdiena

Trešdiena

14:30

13:30

15:55

14:30

321.

231.

43.

Melnupa Anita

Trešdiena

12:30

14:10

13:30

15:05

127.

44.

Mozga Lilija

Otrdiena

14:20

15:10

226.

45.

Ozdoba Līga

Pirmdiena

Otrdiena

14:40

13:20

15:40

14:20

222.

46.

Ozola Inta

Otrdiena

14:20

16:00

227.

47.

Platača Anita

Piektdiena

12:30

14:00

104.

48.

Pušmucāne Lida

Otrdiena

14:10

14:40

308.

49.

Riekstiņa Līga

Pirmdiena

13:30

15:20

305.

50.

Rikveilis Viesturs

Piektdiena

13:30

16:15

317.

51.

Rumpīte Inta

Otrdiena

Piektdiena

13:30

13:30

14:20

14:20

310.

52.

Rūka Inita

Otrdiena

Trešdiena

14:30

14:30

15:30

15:10

201.

53.

Sausiņa Iveta

Pirmdiena

13:30

15:20

303.

54.

Smoča Inga

Pirmdiena

Trešdiena

13:30

14:20

15:30

15:00

311.

55.

Sniedze Alla

Piektdiena

12:40

14:20

203.

56.

Sniķe Indra

Trešdiena

14:20

14:35

221.

57.

Sokolovs Mikus

Piektdiena

12:30

13:45

Mazā sporta zāle

58.

Solovjeva Sanita

Ceturtdiena

13:30

14:30

116.

59.

Stangaine Valtra

Ceturtdiena

14:20

15:55

226.

60.

Strode Inese

Pirmdiena

15:00

15:35

223.

61.

Strode Laura

Trešdiena

Ceturtdiena

14:20

14:20

15:00

15:25

223.

62.

Strogova Svetlana

Otrdiena

Ceturtdiena 

14:30

13:30

16:00

15:00

306.

63.

Šķēle Santa

Piektdiena

12:30

14:10

103.

64.

Šķēle Stepanova Sabīne

Piektdiena

12:40

14:20

204.

65.

Šutka Irina

Pirmdiena

Ceturtdiena

13:30

14:20

15:30

15:20

309.

66.

Tālzeme Līvīja

Pirmdiena

Trešdiena

15:00

15:00

16:30

16:15

318.

67.

Titovičs Anatolijs

Ceturtdiena

14:20

16:10

105.

68.

Trušele Rūta

Otrdiena

Ceturtdiena

13:25

15:05

14:15

16:20

313.

69.

Ūzuliņa Sintija

Pirmdiena

Piektdiena

12:40

13:20

13:55

14:35

124.

70.

Vīgante Varenīte

Otrdiena

Trešdiena

13:20

13:20

14:40

14:40

319.

71.

Vītoliņa Ināra

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

14:20

14:20

13:30

15:00

15:00

14:10

320.

72.

Vuškāns Dainis

Pirmdiena

Ceturtdiena

14:10

13:30

15:10

14:30

Halle-103.

73.

Zauska Rudīte

Trešdiena

13:30

13:55

108.

74.

Ziņģītis Egils

Pirmdiena

15:00

15:55

Halle-103.

75.

Zujeva Ritma

Ceturtdiena

5.c

Trešdiena

7.b, 8.a

11.b, 12.a

13:25

13:30

15:55

14:05

14:30

16:55

312.

320.

312.