Kabinetu izvietojums

Nr.Kabineta numurs SkolotājiKabineta nolūksKlase

Pirmais stāvs

 

1.101Solvita Dreimane3.a
2.102Lolita Kalupniece3.d
3.103Santa Šķēle3.c
4.104Santa Deigule4.b
5.105Anatolijs TitovičšKokapstrāde
6.108Arnita KrīgereDirektora vietnieks izglītības jomā 1.-4. klasēs
7.109Edgars AvišānsDirektora vietnieks saimniecības jomā
8.110Juris JaunzemsKokapstrāde
9.111Inga AvišāneMūzikas kabinets
10.112Rotaļu istaba
11.113Bibliotēka
12.115Kristīne Aizpurve1. mājturības kabinets8.b
13.117Elīna ĀbolaIzglītības psihologs
14.118Lilija MozgaVidusskolas neklātiene
15.123Oksana NegruLietvede, uzskaitvede
16.124Sintija Ūzuliņa6.c
17.126Zanda ĀboliņaĶīmijas kabinets10.a
18.127Anita MelnupaMūzikas kabinets
19.129Elita GusarovaSporta zāle
Otrais stāvs
20.201Inese Ikauniece4.e
21.202Daiga Gailuma4.a
22.203Inese Seikstule4.c
23.204Ruta Pulkstene3.b
24.206Skolotāju istaba
25.207Skolēnu dome
26.208Valtra StangaineSkolas muzejs
27.209Rita AleksejevaKanceleja
28.210Inese StrodeDirektore
29.212Medicīnas kabinets
30.213Iveta Bērziņa
Ina Čevere
Sociālais pedagogs
31.214Kopētava
32.216Lidija Butlere
Indra Sniķe
Direktora vietnieks izglītības jomā 5.-12. klases
33.217Jolanta Riekstiņa
Dina Babule
1. informātikas kabinets
34.218Anda Kurmīte5.a
35.219Dace Frīdvalde2. matemātikas kabinets5.b
36.220Ausma Balode4. matemātiks kabinets9.a
37.221Ingrīda Grudule
Jekaterina Ļitvina
3. matemātiks kabinets
38.222Līga Ozdoba2. informātikas kabinets
39.223Inese Strode
Laura Strode
3. informātikas kabinets
40.224Arnita Krīgere2. angļu valodas kabinets
41.225Inita Lazdupe
Anatolijs Titovičš
2. vēstures kabinets5.d

42.226Zigfrīds Gora
Lilija Mozga
Valtra Stangaine
1. vēstures kabinets
43.227Marija DeigaleFizikas kabinets
44.229Līga Kārkliņa
Inta Ozola
Sociālo zinību kabinets7.c

45.230Aleksandra Lāce1. mūzikas kabinets8.c
46.231Ilze KaļinovaVizuālas mākslas kabinets
47.301Jolanta Kūriņa1.b
48.302Rotaļu Istaba
49.303Iveta Sausiņa1.d
50.304Mārīte Innus1.a
51.305Līga Riekstiņa1.c
52.306Linda Jermacāne4.d
53.307Gunta ZeltiņaLogopēds
54.308Lida Pušmucāne
Svetlana Strogova
1. vācu valodas kabinets 9.c
55.309Lidija Butlere
Irina Šutka
4. angļu valodas kabinets 6.d
56.310Dina Babule
Inta Rumpīte
5. matemātikas kabinets5.e

57.311Inga Smoča1. latviešu valodas kabinets7.b
58.312Ritma Zujeva2. latviešu valodas kabinets10.b
59.313Rūta Trušele4. latviešu valodas kabinets12.b
60.314Iveta Danieka4. latviešu valodas kabinets6.a
61.315Veronika Labāne
Inta Kuzmina
Latviešu valodas kabinets
62.316Antra Berķe6. angļu valodas kabinets11.b
63.317Viesturs Rikveilis3. angļu valodas kabinets
64.318Līvija Tālzeme3. krievu valodas kabinets11.a
65.319Varenīte Vīgante5. angļu valodas kabinets6.b
66.320Ināra Vītoliņa
Ligita Čamane
1. angļu valodas kabinets 9.b
67.321Olga Stepanova2. krievu valodas kabinets12.a
68.322Zanda Cīrule
Leontīna Jahimoviča
1. bioloģijas kabinets7.a

69.324Inese Elekse
Inese Grāvīte
2. bioloģijas kabinets 5.c