Kabinetu izvietojums

Klase

Audzinātājs

Kabinets

Atrašanās vieta

Adrese

1.a

S. Dreimane

302.

1. korpuss, 3.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

1.b

R. Pulkstene

204.

1. korpuss, 2.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

1.c

S. Šķēle

103.

1. korpuss, 1.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

1.d

L. Kalupniece

102.

1. korpuss, 1.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

2.a

D. Gailuma

202.

1. korpuss, 2.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

2.b

I. Muceniece

104.

1. korpuss, 1.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

2.c

I. Seikstule

203.

1. korpuss, 2.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

2.d

L. Jermacāne

306.

1. korpuss, 3.stāvs, savien.g.

Valdemāra bulvāris 6

2.e

I. Ikauniece

 

1.stāvs

Skolas iela 8

3.a

M. Innus

304.

1. korpuss, 3.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

3.b

J. Kūriņa

301.

1. korpuss, 3.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

3.c

L. Riekstiņa

201.

1. korpuss, 2.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

3.d

A. Platača

 

2. stāvs

Skolas iela 8

3.e

I. Sausiņa

 

2. stāvs

Skolas iela 8

4.a

A. Voitiņa

101.

1. korpuss, 1.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

4.b

A. Āboliņa

305.

1. korpuss, 3.stāvs, savien.g.

Valdemāra bulvāris 6

4.c

S. Ūzuliņa

303.

1. korpuss, 3.stāvs

Valdemāra bulvāris 6

4.d

A. Sniedze

 

1. stāvs

Skolas iela 8

 

Klase

Audzinātājs

Kabinets

Atrašanās vieta

Adrese

5.a

Z. Cīrule

322.

3. korpuss, 3. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

5.b

I. Smoča

311.

2. korpuss, 3. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

5.c

A. Kurmīte

218.

2. korpuss, 2. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

5. d

I. Kuzmina

2.

1.stāvs

Skolas iela 10

6.a

S. Šimkēviča

310.

3. stāva savien. gaitenis

Valdemāra bulvāris 6

6.b

K. Aizpurve

115.

1. stāva savien. gaitenis

Valdemāra bulvāris 6

6.c

A. Lāce

230.

3. korpuss, 2. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

6.d

I. Sniķe

13.

3.stāvs

Skolas iela 10

6.e

I. Šutka

3.

1.stāvs

Skolas iela 10

7.a

A. Balode

220.

2. korpuss, 2. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

7.b

L.Čamane

8.

2.stāvs

Skolas iela 10

7.c

S. Strogova

11.

3. stāvs

Skolas iela 10

8.a

D. Frīdvalde

219.

2. korpuss, 2. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

8.b

E. Gusarova

224.

2. stāva savien. gaitenis

Valdemāra bulvāris 6

8.c

J. Riekstiņa

315.

3. stāva savien. gaitenis

Valdemāra bulvāris 6

8.d

I. Grāvīte

6.

2.stāvs

Skolas iela 10

9.a

V. Vīgante

319.

3. korpuss, 3. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

9.b

I. Danieka

314.

2. korpuss, 3. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

9.c

I. Grudule

221.

2. korpuss, 2. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

9.d

J. Ļitvina

12.

3. stāvs

Skolas iela 10

 

Klase

Audzinātājs

Kabinets

Atrašanās vieta

Adrese

10.a

O. Stepanova

321.

3. korpuss, 3. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

10.b

R. Trušele

313.

2. korpuss, 3. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

11.a

 

L. Kārkliņa

 I. Elekse

229.

3. korpuss, 2. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

11.b

D. Babule

inf. kab.

2.stāvs

Skolas iela 10

12.a

R. Zujeva

312.

2. korpuss, 3. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

12.b

Z. Āboliņa

126.

3. korpuss, 1. stāvs

Valdemāra bulvāris 6

12.c

L. Jahimoviča

7.

2.stāvs

Skolas iela 10

12.d

L. Mozga10.3.stāvsSkolas iela 10