Kabinetu izvietojums

Nr.Kabineta numurs SkolotājiKabineta nolūksKlase

Pirmais stāvs

 

1.101Solvita Dreimane 4.a
2.102Lolita Kalupniece 4.d
3.103Santa Šķēle 4.c
4.104Anita Platača 4.b
5.105Anatolijs TitovičšKokapstrāde 
6.108Arnita KrīgereDirektora vietnieks izglītības jomā 1.-4. klasēs 
7.109Edgars AvišānsDirektora vietnieks saimniecības jomā 
8.110Juris JaunzemsKokapstrāde 
9.111Inga AvišāneMūzikas kabinets 
10.112 Rotaļu istaba 
11.113 Bibliotēka 
12.115Kristīne Aizpurve1. mājturības kabinets 
13.117Elīna ĀbolaIzglītības psihologs 
14.118Lilija MozgaVidusskolas neklātiene 
15.123Oksana NegruLietvede, uzskaitvede 
16.124Sintija Ūzuliņa 7.c
17.126Zanda ĀboliņaĶīmijas kabinets 
18.127

Anita Melnupa

Zanda Āboliņa

Mūzikas kabinets11.a
19.129Elita GusarovaSporta zāle 
Otrais stāvs
20.201Inita Rūka 3.d
21.202Liene Henke 3.a
22.203Alla Sniedze 3.c
23.204Sabīne Šķēle-Stepanova 3.b
24.206 Skolotāju istaba 
25.207 Skolēnu dome 
26.208Valtra StangaineSkolas muzejs 
27.209Rita AleksejevaKanceleja 
28.210Inese StrodeDirektore 
29.212 Medicīnas kabinets 
30.213Iveta Bērziņa
Ina Čevere
Sociālais pedagogs 
31.214 Kopētava 
32.216Lidija Butlere
Indra Sniķe
Direktora vietnieks izglītības jomā 5.-12. klases
33.217Dina Babule1. informātikas kabinets 
34.218Anda Kurmīte 6.a
35.219Laura Strode2. matemātikas kabinets6.b
36.220

Ausma Balode

Ligita Čamāne

4. matemātiks kabinets5.e
37.221

Ingrīda Grudule

Jekaterina Ļitvina

Indra Sņiķe

3. matemātiks kabinets9.a
38.222Līga Ozdoba2. informātikas kabinets 
39.223Inese Strode
Laura Strode
3. informātikas kabinets 
40.224

Arnita Krīgere

Līga Kārkliņa

2. angļu valodas kabinets8.c
41.225Inita Lazdupe
Anatolijs Titovičš
2. vēstures kabinets6.d

42.226Lilija Mozga
Valtra Stangaine
1. vēstures kabinets 
43.227Marija DeigaleFizikas kabinets 
44.229

Līga Kārkliņa

Inta Ozola

Lilija Mozga

Sociālo zinību kabinets10.a,b

45.230Aleksandra Lāce1. mūzikas kabinets9.c
46.231Ilze KaļinovaVizuālas mākslas kabinets 
 
47.301Jolanta Kūriņa 2.b
48.302 Rotaļu Istaba 
49.303Iveta Sausiņa 2.d
50.304Mārīte Innus 2.a
51.305Līga Riekstiņa 2.c
52.306Svetlana Strogova 5.d
53.307Gunta ZeltiņaLogopēds 
54.308Lida Pušmucāne1. vācu valodas kabinets
55.309Lidija Butlere
Irina Šutka
4. angļu valodas kabinets 7.a
56.310Dina Babule
Inta Rumpīte
5. matemātikas kabinets6.e

57.311Inga Smoča1. latviešu valodas kabinets8.b
58.312

Ritma Zujeva

Vera Gutāne

2. latviešu valodas kabinets5.c
59.313Rūta Trušele4. latviešu valodas kabinets5.b
60.314Iveta Danieka4. latviešu valodas kabinets5.a
61.315

Veronika Labāne

Inta Kuzmina

Inese Garvīte

Latviešu valodas kabinets6.c
62.316Antra Berķe6. angļu valodas kabinets12.b
63.317Viesturs Rikveilis3. angļu valodas kabinets 
64.318Līvija Tālzeme3. krievu valodas kabinets12.a
65.319Varenīte Vīgante5. angļu valodas kabinets7.b
66.320Ināra Vītoliņa
Ritma Zujeva
1. angļu valodas kabinets 11.b
67.321

Olga Stepanova

Kristīne Aizpurve

2. krievu valodas kabinets9.b
68.322Zanda Cīrule
Leontīna Jahimoviča
1. bioloģijas kabinets8.a

69.324Inese Elekse2. bioloģijas kabinets