Kabinetu izvietojums

Nr.Kabineta numurs SkolotājiKabineta nolūksKlase

Pirmais stāvs

 

1.101Solvita Dreimane 3.a
2.102Lolita Kalupniece 3.d
3.103Santa Šķēle 3.c
4.104Santa Deigule 4.b
5.105Anatolijs TitovičšKokapstrāde 
6.108Arnita KrīgereDirektora vietnieks izglītības jomā 1.-4. klasēs 
7.109Edgars AvišānsDirektora vietnieks saimniecības jomā 
8.110Juris JaunzemsKokapstrāde 
9.111Inga AvišāneMūzikas kabinets 
10.112 Rotaļu istaba 
11.113 Bibliotēka 
12.115Kristīne Aizpurve1. mājturības kabinets8.b
13.117Elīna ĀbolaIzglītības psihologs 
14.118Lilija MozgaVidusskolas neklātiene 
15.123Oksana NegruLietvede, uzskaitvede 
16.124Sintija Ūzuliņa 6.c
17.126Zanda ĀboliņaĶīmijas kabinets10.a
18.127Anita MelnupaMūzikas kabinets 
19.129Elita GusarovaSporta zāle 
Otrais stāvs
20.201Inese Ikauniece 4.e
21.202Daiga Gailuma 4.a
22.203Inese Seikstule 4.c
23.204Ruta Pulkstene 3.b
24.206 Skolotāju istaba 
25.207 Skolēnu dome 
26.208Valtra StangaineSkolas muzejs 
27.209Rita AleksejevaKanceleja 
28.210Inese StrodeDirektore 
29.212 Medicīnas kabinets 
30.213Iveta Bērziņa
Ina Čevere
Sociālais pedagogs 
31.214 Kopētava 
32.216Lidija Butlere
Indra Sniķe
Direktora vietnieks izglītības jomā 5.-12. klases
33.217Jolanta Riekstiņa
Dina Babule
1. informātikas kabinets 
34.218Anda Kurmīte 5.a
35.219Dace Frīdvalde2. matemātikas kabinets5.b
36.220Ausma Balode4. matemātiks kabinets9.a
37.221Ingrīda Grudule
Jekaterina Ļitvina
3. matemātiks kabinets 
38.222Līga Ozdoba2. informātikas kabinets 
39.223Inese Strode
Laura Strode
3. informātikas kabinets 
40.224Arnita Krīgere2. angļu valodas kabinets 
41.225Inita Lazdupe
Anatolijs Titovičš
2. vēstures kabinets5.d

42.226Zigfrīds Gora
Lilija Mozga
Valtra Stangaine
1. vēstures kabinets 
43.227Marija DeigaleFizikas kabinets 
44.229Līga Kārkliņa
Inta Ozola
Sociālo zinību kabinets7.c

45.230Aleksandra Lāce1. mūzikas kabinets8.c
46.231Ilze KaļinovaVizuālas mākslas kabinets 
 
47.301Jolanta Kūriņa 1.b
48.302 Rotaļu Istaba 
49.303Iveta Sausiņa 1.d
50.304Mārīte Innus 1.a
51.305Līga Riekstiņa 1.c
52.306Linda Jermacāne 4.d
53.307Gunta ZeltiņaLogopēds 
54.308Lida Pušmucāne
Svetlana Strogova
1. vācu valodas kabinets 9.c
55.309Lidija Butlere
Irina Šutka
4. angļu valodas kabinets 6.d
56.310Dina Babule
Inta Rumpīte
5. matemātikas kabinets5.e

57.311Inga Smoča1. latviešu valodas kabinets7.b
58.312Ritma Zujeva2. latviešu valodas kabinets10.b
59.313Rūta Trušele4. latviešu valodas kabinets12.b
60.314Iveta Danieka4. latviešu valodas kabinets6.a
61.315Veronika Labāne
Inta Kuzmina
Latviešu valodas kabinets 
62.316Antra Berķe6. angļu valodas kabinets11.b
63.317Viesturs Rikveilis3. angļu valodas kabinets 
64.318Līvija Tālzeme3. krievu valodas kabinets11.a
65.319Varenīte Vīgante5. angļu valodas kabinets6.b
66.320Ināra Vītoliņa
Ligita Čamane
1. angļu valodas kabinets 9.b
67.321Olga Stepanova2. krievu valodas kabinets12.a
68.322Zanda Cīrule
Leontīna Jahimoviča
1. bioloģijas kabinets7.a

69.324Inese Elekse
Inese Grāvīte
2. bioloģijas kabinets 5.c