MĀRKETING MATERIĀLU KONKURSS

Madonas pilsētas vidusskola un skolas Skolēnu dome izsludina
    “Mārketinga materiālu konkursu”.

 

Tiek izsludināts atklāts konkurss, kura mērķis ir izveidot oriģinālus un mūsdienīgus Madonas pilsētas vidusskolas mārketinga materiālus,
kas kalpotu skolas atpazīstamības veicināšanai un radītu radošu un vienotu skolas vizuālo tēlu.
Konkursa darbus var iesniegt kādā no sekojošajiem formātiem: buklets, moto, 3D suvenīrs, video reklāma vai džempera dizains.

Konkursa balva- ceļojums uz Sāremu.

Ja darbs tiek iesniegts elektroniskā formātā tas jānosūta uz epasta adresi [email protected].
Ja darbs tiek iesniegts klātienē, tas jāiesniedz Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu domei (207. kabinets, Valdemāra bulvāris 6, Madona, Latvija).

Dalībai konkursā var pieteikties jebkura persona, kura sasniegusi 14 gadu vecumu.

Konkursa norises laiks no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 15. aprīlim 18:00.

Sīkāka informācija – Reklamas_konkursa_nolikums.

 

Pielikumā Madonas pilsētas vidusskolas simbolika.