Kontakti

Adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona, LV – 4801
E-pasts: vidusskola@madona.lv
Twitter konts: twitter.com/Madonasvsk

Skolas kontakti

Direktore (I. Strode) 29475731
Direktora vietniece izglītības jomā (L.Butlere) 26631615
Direktora vietniece izglītības jomā (A. Krīgere) 29251905
Direktora vietniece izglītības jomā (I. Sniķe) 27886878

Direktora vietnieks auzdināšanas darbā (R. Zauska) 64807631

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (E. Avišāns) 64860148
Sociālais pedagogs (I. Bērziņa) 64860123

 

Skolotāju istaba: 64807630
Kanceleja: 64807546
Medmāsa: 64807548
Uzskaitvede: (kasiere) 64807632
Apsargi: 28629428
Skolas fakss: 64860148