Kontakti

Adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona, LV – 4801
E-pasts: [email protected]
Twitter konts: twitter.com/Madonasvsk

Skolas kontakti

Direktore (I. Strode) 29475731
Direktora vietniece izglītības jomā (L.Butlere) 26631615
Direktora vietniece izglītības jomā (A. Krīgere) 29251905
Direktora vietniece izglītības jomā (I. Sniķe) 27886878

Direktora vietnieks audzināšanas darbā (R. Zauska) 29145285

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (E. Avišāns) 29410284

Sociālais pedagogs (I. Bērziņa) 64860123

Sociālais pedagogs (Ina Čevere) 24202130, 29480353

Psihologs ( E. Ābola) 27886833

 

Kanceleja (Valdemāra bulvārī 6) : 64807546

Skolotāju istaba: 64807630
Medmāsa: 64807548
Uzskaitvede: (kasiere) 64807632
Apsargi: 28629428