19. oktobris

 

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

7.a

7.b

1.

Matemātika

Grudule I./ 221.

Mūzika

Voiniča I./ 111.

Dabaszinības

Cīrule Z./ 322.

Angļu val.  

Butlere L./ 309.

Berķe A./ 316.

Informātika

Ozdoba L./222. Riekstiņa J./ 217.

Matemātika

Frīdvalde D./318.

Krievu val.

Stepanova O./ 321.

 

2.

Vizuālā māksla

Kaļinova I./ 231.

Matemātika  

Riekstiņa J./ 315.

Dabaszinības

Cīrule Z./ 322.

Latvijas vēsture

Lazdupe I./ 225.

Angļu val. 

Berķe A./316.

Rikveilis V./ 317.

Krievu val. /Vācu v.

Tālzeme L./ 318.

Pušmucāne L./ 308.

Ģeogrāfija

Elekse I./ 324.

3.

Dabaszinības

Cīrule Z./ 322.

Matemātika 

Riekstiņa J./ 315.

  Angļu val.

  Vītoliņa I./ 320.

Matemātika

Grudule I./ 221.

Latvijas vēsture

Lazdupe I./ 225.

Ģeogrāfija

Elekse I./ 324.

Matemātika

Kodore A./ 218

4.

Dabaszinības

Cīrule Z./ 322.

Vizuālā māksla

Kaļinova I./ 231.

  Matemātika

  Riekstiņa J./ 315.

Sociālās zinības

Kārkliņa L. / 229

Matemātika

Balode A./220.

Angļu val.

Berķe A./316.

Rikveilis V./ 317.

Latvijas vēsture

Lazdupe I./ 225.

5.

Sports

Vuškāns D./ sporta zāle

Sports

   Pulkstene D. / sporta zāle

Sociālās zinības

Kārkliņa L. / 229

 Informātika Ozdoba L./222.

Riekstiņa J./ 217.

Vizuālā māksla

Kaļinova I./ 231.

Mūzika

 

Angļu val.

Rikveilis V./ 317.

6.

Matemātika

Grudule I./ 221.

Sociālās zinības

Kārkliņa L. / 229

 

Vizuālā māksla

Kaļinova I./ 231.

Mūzika

Lāce A./  230.

Sports

Vuškāns D./ sporta zāle

Matemātika

Kodore A./ 218

7.

 

 

 

Mūzika

Lāce A./  230.

Krievu val. /Vācu v.

Danieka I./ 314.

Stepanova O./ 321.

PušmucāneL./ 308.

Latvijas vēsture

Lazdupe I./ 225.

Sociālās zinības

Kārkliņa L. / 229

8.

 

 

 

Klases stunda Lazdupe I./ 225.