Fizikas konkurss

 

Madonas pilsētas vidusskolas
Fizikas konkurss

Pasākums tiks fotografēts un filmēts, lai nodrošinātu konkursa publicitāti sociālajos tīklos, skolas mājaslapā, avīzē un pasākuma atskaitēs.

Konkursa mērķis:
Ieinteresēt jauniešus eksakto zinātņu mācību priekšmetos un veicināt vēlmi pielietot fizikas stundās gūtās zināšanas praksē.

 

 

Konkursa norise:

Reģistrācija- jāpiesaka 4 dalībnieku komanda līdz 12. februārim 207. kabinetā. Konkursā piedalās 10. un 11. klases skolēni, visiem komandas dalībniekiem ir japārstāv viena klase. 

Mājasdarbs- jāizdomā komandas noformējums, sauklis, nosaukums. Galvenais uzdevums ir izveidot eksperimentu, kuru varēs parādīt pasākuma laikā, kurš tiks vērtēts.

Konkursa daļa- konkurss sastāvēs no divām daļām – tests un rēķināmie uzdevumi.

 

 

Konkursa balvas:

1.vieta balvas 100 eiro vērtībā no konkursa sadarbības partnera – Fizmix

1.-6. vieta balvas no Madonas pilsētas vidusskolas, Skolēnu domes, Fizmix un Madonas novada pašvaldības.

 

Vairāk informāciju vari meklē konkursa nolikumā – ej.uz/MPVFizika

Konkurss nebūtu bijis iespējams bez mūsu lieliskajiem atbalstītājiem!