Atbalsta personāls

Atbalsta personāls:

Logopēdi – G.Zeltiņa

Sociālie pedagogi – I. Bērziņa, I. Čevere

Psihologi – E. Ābola, I. Vaniņa

Medmāsas – I.Breidaka, L. Rekuņenko

Pedagogs karjeras konsultants – K.Aizpurve

Direktora vietnieki:

 Izglītības jomā – L. Butlere,  A. Krīgere,  I. Sniķe,

Audzināšanas jomā – R. Zauska,  L. Mozga,  J. Ļitvina

Saimnieciskajā jomā – E. Avišāns

 

Internāts

Ēdināšanas bloks