Atbalsta personāls

Atbalsta personāls:

Logopēdi – G.Zeltiņa, M. Rukmane

Sociālie pedagogi – I. Bērziņa, I. Čevere

Psihologi – E. Ābola, I. Vaniņa, I. Nikolajeva

Medmāsas – S. Trokša, L. Rekuņenko

Koriģejošā vingrošana – V.Svilāns

Direktora vietnieki:

 Izglītības jomā – L. Butlere,  A. Krīgere,  I. Sniķe,

Audzināšanas jomā – R. Zauska,  L. Mozga,  J. Ļitvina

Saimnieciskajā jomā – E. Avišāns,  A. Titovičš

 

Internāts

Ēdināšanas bloks