Skolotāja Anna Treice 22.04.1926. – 06.11.2019.

main-pic

Skolotāja Anna Treice, dzimusi Broka

22.04.1926. – 06.11.2019.

 „Ikviena cilvēka dzīves stāsts savijies ar daudzu likteņiem: radu, draugu, pat nejauši sastaptu cilvēku, jā, arī tautas un valsts likteņiem,” – ar šīm rindām Madonas 1.vidusskolas ilggadējā skolotāja Anna Treice savulaik iesākusi ritināt savu atmiņu pavedienu.

 Anna Treice dzimusi 1926.gada 22.aprīlī Barkavas pagasta „Lāčos” četru bērnu ģimenē. Vecāki Ilze un Staņislavs Broki bijuši zemnieki, arī bērni iemācīti veikt darbus sētā, laukā, tīrumā.  Ieaudzināts princips – ja vajag, tad jādara, kuru Anna ievērojusi visu savu mūžu. Ganos iedama, no māsīcas – filoloģijas studentes – ietekmējoties, iemīlējusi daiļliteratūru. Šai mīlestībai palikusi uzticīga līdz sirmam vecumam.

 1935.gadā, jau apguvusi lasītprasmi un reizrēķinu, iestājas Barkavas sešgadīgajā pamatskolā, kuru ar labām sekmēm pabeidz 1941.gadā. Meitene sevi iztēlojas par rakstnieci, aktrisi, gleznotāju, bet vecāki nolemj, ka jāapgūst toreiz prestižā skolotājas profesija. Anna plāno mācīties Rēzeknes Skolotāju institūtā, bet kara laikā tas nav iespējams, tādēļ viņa iestājas Varakļānu ģimnāzijā,  bet 1944.gadā, frontei tuvojoties, skola tiek slēgta, bērni atgriežas mājās. Šajā vasarā tiek piedzīvotas kara šausmas – uzlidojumi, māju dedzināšana, bads. Ģimene dodas bēgļu gaitās, mācības turpināt var tikai rudenī, nu jau Madonas vidusskolā, kura tiek absolvēta 1947.gadā.

 Darba gaitas tiek uzsāktas inventarizācijas birojā par rēķinvedi. Paralēli darbam, neklātienē mācījusies Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē. 1950.gadā sākusi stādāt Kusas pamatskolā par 1. – 4. klašu skolotāju.

 1955. gada 15. augustā Anna Treice tiek pārcelta strādāt uz Madonas 1.vidusskolu, kur 44 mūža gadus veltī skolotājasdarbam. Tiek veikti dažādi pienākumi – ja vajag, tad jādara. Annas Treices audzēknes atceras smalku rokdarbu un kulinārijas mācīšanos mājturības stundās, atceras sirsnīgu, iejūtīgu, bet reizē arī prasīgu un taisnīgu skolotāju. Daudzu absolventu paaudzes saņēmušas Annas Treices kaligrāfiskajā rokrakstā aizpildītos atestātus.

 1963. gadā tiek izveidota ģimene, kurā piedzimst dēls Pēteris. Bet savam priekam AnnaTreice iesaistās pašdarbībā, kopj dārzu un priecājas par skaisto dabā, raksta dzeju.

Tad miglainos vasaras vakaros

Kad ārā jau valdīs tumsa,

Pie kamīna sildīsies mana dzimta,

Es būšu uz šķūnīša jumta.

 /Anna Treice/

 Madonas pilsētas vidusskolas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Annas Treices tuviniekiem.

 Atvadīšanās no Annas Treices 2019. gada 10. novembrī pulksten 1300 Madonas pilsētas vidusskolas aktu zālē Valdemāra bulvārī 6.

Madonas pilsētas vidusskolas kolektīvs