Pulciņi

 Interešu pulciņi

  Valdemāra bulvārī 6

Ija Voiniča

– sākumskolas koris 

2.-4. klase

– koris 

5.-9. klase

 – jauktais koris   

 10.-12. klase

Aleksandra Lāce

– sākumskolas vokālais ansamblis 

1.-4. klase

– meiteņu ansamblis 

7.-9. klase

Ingrīda Grudule

 

– folkloras kopa ”Madaviņa”   

2.-9. klase

Inita  Rūka

– deju kolektīvi 

1.-2. klase

3.-4. klase

Inga Smoča

– avīze ”Gaitenis” 

5.-9. klase

Rūta Trušele

– elektroniskā avīze ”Atspere” 

 10.-12. klase

Zigfrīds Gora

– debašu klubs 

10.-12. klase

Ilze Kaļinova

– mazpulki   

3.-9. klase

 

Elita Gusarova

– vispārējās fiziskās sagatavošanas nodarbības  caur kustību rotaļām un sporta spēlēm 

1.-2. klase

Mārtiņš Indriksons

– volejbola pulciņš – pamatgrupa 

8.-12. klase

Ainārs Zauska

– šahs (112.kab.) 

1.-12. klase

Laura Strode

– robotika 

1.-2. klase

Egils  Ziņģītis

– florbols 

 

5.-6., 7.-9.klase

Dainis Vuškāns

 – vispārējās fiziskās sagatavošanas grupa 

3.-4. klase

– vispārējās fiziskās sagatavošanas grupa

 slēpošanā 

5.-9. klase

  Skolas iela 10

 

Inese Grāvīte

– pētnieciskie darbi 

8.-9. klase

Anita Melnupa

– zēnu koris 

      

1.-9. klase

 

Gunvars Broks

– vispārējās fiziskās    sagatavošanas grupa 

10.-12. klase

 Linda Groza

 – volejbols sākumskolā 

1.-4. klase

Ilze Rubule

– volejbols 

6.- 7. klase