Pulciņi

 Interešu pulciņi

                           Valdemāra bulvārī 6

Ija Voiniča

– sākumskolas koris                                                      

2.-4. klase

–  koris                                                                                

5.-9. klase

 – jauktais koris                                                                                                                                                                                                  

 10.-12. klase

Aleksandra Lāce

– sākumskolas vokālais ansamblis                                      

1.-4. klase

– meiteņu ansamblis                                                                                           

7.-9. klase

Ingrīda Grudule

 

– folkloras kopa ”Madaviņa”                                         

2.-9. klase

Inita  Rūka

– deju kolektīvi                                                             

1.-2. klase

3.-4. klase

Inga Smoča

– avīze ”Gaitenis”                                            

5.-9. klase

Rūta Trušele

– elektroniskā avīze ”Atspere”                         

 10.-12. klase

Zigfrīds Gora

– debašu klubs                                                                

10.-12. klase

Ilze Kaļinova

– mazpulki                                                                       

3.-9. klase

 

Elita Gusarova

– vispārējās fiziskās sagatavošanas nodarbības  caur kustību rotaļām un sporta spēlēm                         

1.-2. klase

Mārtiņš Indriksons

– volejbola pulciņš – pamatgrupa                             

8.-12. klase

Ainārs Zauska

– šahs (112.kab.)                                                     

1.-12. klase

Laura Strode

– robotika                                                         

1.-2. klase

Egils  Ziņģītis

– florbols                                                            

              

5.-6., 7.-9.klase

Dainis Vuškāns

 – vispārējās fiziskās sagatavošanas grupa       

3.-4. klase

– vispārējās fiziskās sagatavošanas grupa

  slēpošanā                                                         

5.-9. klase

                        

     Skolas iela 10

 

Inese Grāvīte

– pētnieciskie darbi                                    

8.-9. klase

Anita Melnupa

– zēnu koris               

                                                                                                  

1.-9. klase

 

Gunvars Broks

– vispārējās fiziskās    sagatavošanas grupa                

10.-12. klase

 Linda Groza 

 – volejbols sākumskolā  

1.-4. klase

Ilze Rubule

– volejbols  

6.- 7. klase